ไข่สั่นไร้สายแบบแท่ง

ไข่สั่นไร้สายแบบแท่ง มีลักษณะเป็นแท่งขนาดเล็กมีทั้งใช้จี้เม็ดภายนอกและใช้สอดใส่ข้อดีคือไม่มีสายแต่ความแรงขึ้นอยู่กับราคา

Showing 1–30 of 43 results

Showing 1–30 of 43 results