ไข่สั่น

ไข่สั่น คือ อุปกรณ์สั่นโดยมากใช้จี้ที่เม็ดภายนอกไม่เน้นสอดใส่แต่ก็มีหลายชนิดที่ใช้สอดใส่กระตุ้นจุดเสียวภายในช่องคลอด

Showing 1–30 of 126 results

Showing 1–30 of 126 results